رای من: میر حسین موسوی


علت:
میر‌حسین موسوی با فکر اصلاح‌طلبی به‌میدان آمده و امتحان مدیریتی خود را با موفقیت پشت‌سر گذاشته است.

یک رئیس جمهور مقتدر باید با تمام توان و با قدرت قانونی که دارد تمام امور را آنگونه که ملت می خواهد اصلاح کند.
میر حسین موسوی یک متفکر است ، با مسائل سیاسی آشنایی دارد و می داند با دیگر کشور ها چگونه ارتباط برقرار کند.


دسته ها :
يکشنبه بیستم 2 1388
X